Vliegpostduif van het ras Meulemans


Het ras Meulemans maakte vooral furore als vliegpostduif in de zeventigere jaren van de vorige eeuw. Bekende Meulemansduiven zijn a.o. de Geschifte, de Diebander, de Kadet en de Junior. Ook nu wordt er door veel liefhebbers die met hun duiven aan de vliegsport meedoen goede resultaten met dit ras behaald, zoals Rudy Remie uit Almelo. Maar ook leden van Airsport die niet aan de vliegsport meedoen hebben deze duiven op het hok. Voor hen is het vooral de kleur van deze duiven die deze liefhebbers boeit. De duiven komen voor in roodbont, roodgeschift en ook in egaal rood.

Choco Meulemans Mijnduiven Choco Meulemans Mijnduiven

Karel Meulemans

De fokker van het ras Choco Meulemans.

Hieronder volgt een kort verhaal over deze bijzondere fokker.


 Choco Meulemans Mijnduiven     Choco Meulemans Mijnduiven

 

Karel Meulemans
Er is geen plaats ter wereld, die in verband met de afstamming van postduiven meer wordt genoemd dan het Belgische Arendonk. Miljoenen duiven waarvan de voorouders "made in Arendonk" waren, zijn inmiddels geïntegreerd in ons huidige postduivenras en bevolken onze hokken. Ook de thans 66-jarige Karel Meulemans heeft daartoe een belanrijk steentje bijgedragen. Geboren in Retie, vlak bij Arendonk, bewees Karel al als broekie van 13, dat hij het duiven melken in de vingers had. Met slechts 10 duifjes las hij zijn leermeester destijds al de les. Na het vervullen van de militaire dienstplicht volgde hij zijn vader op in het boeren bedrijf. Omdat de verzorging van de koeien en kalveren nogal wat tijd vergde, ging hij in combinatie spelen met Adriaan (Janus) Wouters.

De duiven
Bij het samen gaan met Adriaan Wouters, bezat Karel Meulemans duiven van Gust Hofkens uit Merksplas en van Jos v.d. Bos uit Berlaar, terwijl  Wouters nogal wat Janssen-duiven op de hokken had zitten. Spraakmakend was destijds het zogenaamd "Blauw Janssen", een duivin met ring B66-6122023, die de ene na de andere topper voortbracht. Volgens Karel Meulemans (en wie kan het beter weten) was het helemaal geen zuivere Janssen. Het betrof volgens Karel een inteelt-duivin Janssen x v.d.Bosch met een mooi, met streepjes doortrokken grijs oog. In die tijd waren er nog geen stamkaarten zoals tegenwoordig en de commercie stond nog op een laag pitje. Een duif was toen nog gewoon een duif die zich waar moest maken waar ze voor op het hok zat, voor de kweek of voor het spel. "Iedereen sprak destijds van een zuivere Janssen-duivin en al die mensen wisten het beter dan ik zelf", zo weet Karel zich nog te herinneren. Nadat Adriaan Wouters in 1975 was gestorven, ging Karel verder met de schoonzoon van Wouters, Frans Mariën. Als we de reportages in de Belgische duivenkranten uit die jaren moeten geloven, dan was Karel Meulemans "de kweker", en Frans Mariën "de speler". Het moet gezegd, dat de combinatie Meulemans-Mariën van 1970 tot 1980 opzienbarende resultaten boekte met wereldduiven zoals De Kadet, De Prins, De Witneus, De Junior, de Blauw witpen van '73 enz.  Al deze toppers kwamen uit de "Oude Van den Bosch" maal de boven omschreven duivin, die volgens Karel Meulemans ten onrechte werd aangeduid als het Blauw Janssen van 1966. Karel Meulemans blijkt zelf nooit zo erg gecharmeerd te zijn geweest van de duiven van de gebr. Janssen. Over de redenen die hij daarvoor ongetwijfeld heeft, laat hij zich niet verder over uit...

Een opzienbarende verkoop
Nadat in 1980 zijn compagnon Frans Mariën op tragische wijze was gestorven, moesten de duiven "totaal" worden verkocht met 20 duiven in bis, ten gunste van Karel Meulemans. Een en ander was van te voren contractueel vastgelegd. Nog maar zelden heeft een duiven verkoop zoveel stof doen opwaaien. De duiven werden onder massale publieke belangstelling op zondag 20 oktober 1980 verkocht in het Judo-lokaal te Arendonk. De in totaal 98 te koop gestelde duiven brachten het het recordbedrag op van maar liefst 4.439.400 Belgische franks. Omgerekend circa fl. 250.000,-- Karel Meulemans mocht van de organisatie 2 topduiven aankopen. Bijgevolg bleven De Kadet en Het Schoon Donker in Arendonk.

De Meulemans-duiven elders
Het is ondoenlijk om te achterhalen in hoeverre een bepaald "ras" duiven het doen op andere hokken. In België zijn het vooral Gommaire Verbruggen, George Deno, William Geerts en W. van Berendonck die uitstekend presteren met de Meulemans-duiven. In Duitsland is bekend: Willy Ritz, Raimund Hermes en Theo Lehnen. In Nederland zijn en waren dat o.a. Jac Ueberbach, Jan v.d. Pasch, Kurt Bonke, Gerrit Linders en Pierre Vaessen. Ongetwijfeld zijn er nog veel meer liefhebbers die met Meulemans-duiven goed presteren, we weten het niet.

Prestaties
In tegenstelling met de gebr. Janssen, is Karel Meulemans ondanks de enorme vraag naar zijn duiven altijd trouw gebleven aan het spel met de duiven. Samen met dochter Linda, bewijst hij elk jaar opnieuw met zijn sublieme uitslagen tot de top te behoren van de Belgische duivensport. Het voert te ver, om hier de dagelijkse verzorging en alle prestaties van de laatste jaren uit de doeken te doen. Daarom willen we hier voor wat betreft de verzorging volstaan met de volgende uitspraak van Karel Meulemans: "Hoe minder ge uw duiven geeft (aan medicijnen) hoe meer gezondheid ge er voor terug krijgt".

tekst: Huub Willemsen
www.asduivenparade.nl

                            

Choco Meulemans

Choco Meulemans Mijnduiven

Choco Meulemans Mijnduiven

Top