Nederlandse Schoonheidspostduif  Niederländische Schönheitsbrieftaube Dutch Beauty Homer Beauté Néerlandais Homer Mijnduiven      
Nederlandse Schoonheidspostduif


Land van oorsprong:
Nederland.

Algemeen voorkomen:
Forse, korte duif met horizontaal gedragen lichaam met vloeiende kopbelijning, met behoorlijke voorhoofdslengte en zeer gematigde ronding van de kop.

Raskenmerken:

Type: Compact.
Stand: Horizontaal, licht doorgezakt in de enkelgewricht.
Kop: Horizontaal gedragen. De kopbelijning vanaf de snavelpunt met een lichte booglijn tot de schedeltop, zonder de minste onderbreking en met een vloeiende ronding in de nek verlopend. Het hoogste punt midden boven de ogen. De voorkop wigvormig en geheel gevuld, zonder inzinking of kneep. Het overig deel van de kop harmonisch gevuld.
Ogen: Oranjerood, bij wit donker, bij bont oranjerood of donker.
Oogranden: Smal en glad; kleur conform de bevedering.
Snavel: Middellang, krachtig.
Neusdoppen:      Fijn, glad en hartvormig. Bij voorkeur op de snavel gesloten.
Keel: Goed uitgesneden.
Hals: Middellang, rechtop gedragen, krachtig bij de schouders, naar de kop toe dunner wordend.
Borst: Breed, diep en vol, sterk naar voren tredend.
Rug: Breed, kort en weinig afhellend.
Vleugels: Zeer breed, krachtig, brede slagpennen; vleugeldracht normaal.
Staart: Kort, goed gesloten en horizontaal gedragen.
Benen: Middellang, iets doorgedrukt in het enkelgewricht; nagelkleur conform de veerkleur.
Bevedering: Vol, strak en glad aanliggend.

Kleurslagen:
Wit, zwart, dun, rood, geel, (dominant) rood, (dominant) geel; blauw zwartgeband, roodzilver geband, blauwzilver donkergeband, geelzilver geband; blauw-, donker, roodzilver-, blauwzilver- en geelzilver gekrast; blauwzilver-, roodzilver- en geelzilver donkergekrast; blauw-, blauwzilver-, roodzilver- en geelzilver ongeband; bont in alle bovenvermelde kleurslagen (alleen bont vermelden); blauw-, blauwzilver-, roodzilver- en geelzilver schimmel;

Kleur en tekening:
Zie voor kleuren het hoofdstuk "Specificatie van de kleuren" in de NBS standaard. De kleuren intensief respectievelijk zuiver. Banden smal, goed gescheiden en intensief van kleur. Bij bont tenminste één derde gekleurd of wit, kleurverdeling bij voorkeur regelmatig.

Fouten:
Te lang, te smal, te hoge, afhellende stand; afwijkende kopbelijning; platte schedel; ernstige kneep; slechte snavelvorm; keelwam, jabot, weinig wit of kleur bij bont; witte nagels behalve bij wit of bont.

Beoordeling:
Na het algemeen voorkomen zij de navolgende raskenmerken in onderstaande volgorde van betekenis:
Type en stand
Kopvorm
Ogen en oogranden
Kleur en tekening

Ringmaat: 9 mm


Nederlandse Schoonheidspostduif  Niederländische Schönheitsbrieftaube Dutch Beauty Homer Beauté Néerlandais Homer Mijnduiven

Nederlandse Schoonheidspostduif Kop StudieTop